Privacy policy

Schoonheidssalon Jaca hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy geeft Schoonheidssalon Jaca u informatie over hoe omgegaan word met persoonsgegevens.

Schoonheidssalon Jaca doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgevens. Schoonheidssalon Jaca houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet-en regelgeving, waaronder de algemene verodening gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat Schoonheidssalon Jaca in iedergeval

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als Schoonheidssalon Jaca deze nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wilt wijzen en deze respecteert

Als Schoonheidssalon Jaca ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van het privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contachtgegevens op de website.

verwerking van de persoonsgegevens van clienten/patienten of leveranciers

Persoonsgegevens van clienten/patienten of leveranciers worden door Schoonheidssalon Jaca verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en)

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
 • Rechtstreeks declareren van de behandeling bij podotherapeut of zorggroep.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Schoonheidssalon Jaca de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam , tussenvoegsels en achternaam (EVT.meisjesnaam);
 • Adres, postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer(s); mobiel+prive;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht
 • Beroep
 • Naam+vestigingsplaats huisarts of behandeld (huis) arts ;
 • BSN nummer + naam/polisnr, zorgverzekering (indien reumatiode artrisis van toepassing is);
 • Gegevens ten aanzien van uw gezondheid

In bepaalde situatie zullen er foto’s worden gemaakt van (de huid en/of nagels) voeten. Deze foto’s worden bewaard in een beveiligd administratiesysteem en zijn alleen bestemd voor Schoonheidssalon Jaca. Aan de hand van de foto’s kan Schoonheidssalon Jaca de voortgang van uw huid en/of nagels beter beoordelen.

Uw persoonsgegevens worden door Schoonheidssalon Jaca opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd  van de overeenkomst en daarna alleen in de financiele administratie maximaal 7 jaar.
 • Conform de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst worden patientgegevens maxmimaal 15 jaar bewaard na de laatste behandeldatum.

Met het invullen van het informatie formulier geeft u toestemming voor het privacybeleid persoonsgegevens.